Kasitie ry - Riksåttan rf Kasitie ry - Riksåttan rf


Karta

Riksåttan - en trafikkorridor som stöder samhällsekonomin från Åbo till Torneå

En stark och konkurrenskraftig verksamhetsmiljö

 

Riksåttan är

  • en länk från Finland ut i världen
  • en förbindelse mellan västkusten och de mest centrala pendlingsområdena i Finland
  • en korridor som förenar alla transportmedel
  • en stomförbindelse för hamnar och industri
  • en stomförbindelse för specialtransporter med hög förädlingsgrad
  • en nödvändighet för invånarnas vardagliga resande och tillgänglighet.


Ett bestående löfte om servicenivån


För att kunna upprätthålla en tillräcklig service på riksåttan måste staten och kommunerna satsa på utvecklingsåtgärder för ett värde på ca 200 miljoner euro under de följande två regeringsperioderna åren 2015–2023.


Mer detaljerad info samt presentationsmaterial finns på finska:


Kasikäytävä Pdf-esite
Kasikäytävä esittelydiat

 
Kasitie ry - Riksåttan rf
Karleby (registrerad)
Österbottens förbund, Sandögatan 6, 65100 VASA
www.kasitie.fi
kasitie@kasitie.fi
Gjord av: Risto Kaustinen