Kasitie ry - Riksåttan rf Kasitie ry - Riksåttan rf


Tiekartta

Kasitie ry - Riksåttan rf

Kasitie ry - Riksåttan rf on vuonna 2004 perustettu yhdistys, jonka keskeisenä tehtävänä on valtatie 8:n edunvalvonta. Yhdistyksen jäseniä ovat alueen tärkeimmät julkiset toimijat kuten kunnat, maakuntien liitot, kauppakamarit ja yrittäjäyhdistykset.

Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä yhteensä 40 jäsenyhteisöä, joista 28 on kuntia, 5 maakuntien liittoja ja 7 on muuta yhteisöä. Mikäli jäsenyys Kasitieyhdistyksessä kiinnostaa, jäsenasioissa voi ottaa yhteyttä yhdistyksen sihteeriin, jonka yhteystiedot löytyvät näiden kotisivujen alapalkista.

Yhdistyksen tehtävänä on

 • kasitien liikenteen kehittäminen sekä liikenteen sujuvuuden, tehokkuuden ja turvallisuuden edistäminen
 • vakuuttaa päätöksentekijät länsirannikon ”käytävän” tärkeydestä Suomelle ja Euroopan laajuiselle liikenneverkolle (TEN)
 • pyrkiä vaikuttamaan siihen, että kasitien ylläpitoon ja kehittämiseen osoitetaan riittävä rahoitus
 • turvata länsirannikon elinkeinoelämän kuljetuksille ja liikenteelle kilpailukykyinen palvelutaso.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksen tehtävänä on

 • em. tiejakson kehittäminen ja sen aseman vahvistaminen kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävänä kuljetus- ja liikenne­väylänä
 • liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden sekä tienvarsipalve­luiden edistäminen
 • tieympäristön ja tiemaiseman parantamisen edistäminen ja tienvarren asukkaiden ja tienkäyttäjien ympäristötietoisuuden lisääminen
 • matkailu- ja elinkeinoelämän yleisten edellytysten kehittäminen tienvarren kunnissa
 • paikalliskulttuurin arvostuksen lisääminen ja rannikon suuntaisen yhteysperinteen vaaliminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • voittoa tavoittelematta käynnistää, organisoi ja edistää tiehen liittyviä hankkeita, projekteja ja kampanjoita
 • tekee aloitteita viranomaisille ja yhteisöille
 • välittää paikallista tietoa päätöksentekijöille
 • järjestää tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa
 • laatii esitteitä, selvityksiä ja tutkimuksia
 • edistää tiehen liittyvää kuvallisen aineiston kokoamista ja tuottamista
 • valvoo tienvarsikuntien etua rannikon suuntaisessa liikenteessä
 • voi omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
 
Kasitie ry - Riksåttan rf
Kokkola (rekisteröity)
Pohjanmaan liitto - Österbottens förbund, Hietasaarentie 6, 65100 Vaasa

www.kasitie.fi
kasitie@kasitie.fi
Toteutus: Risto Kaustinen